ОБДАРОВАНІСТЬ - це сукупність здібностей, які допомагають індивіду досягти вагомих результатів в одному або кількох видах діяльності й давати суспільству користь. Ця риса формується й проявляється в процесі діяльності.

ТАЛАНОВИТИЙ - це той, хто має дуже високий ступінь здібностей до якоїсь спеціальної діяльності (музичної, художньої, літературної, технічної, спортивної), при чому ці здібності вже значною мірою встигли реалізуватися в конкретних суспільно значущих процесах.

ОЗНАКИ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ :

* Має значний обсяг знань.
* Уміє помічати тонкі відмінності.
* Уміє інтегрувати й синтезувати інформацію.
* Уміє аналізувати ситуацію перед тим, як діяти.
* З власної ініціативи вибирає складні завдання.
* Уміє оцінити процес, результат, наслідки.
* Самостійно переносить засвоєне в нові умови.
* Уміє створювати гіпотези.
* Установлює причинно-наслідкові зв'язки, виявляє приховані залежності.
* Здатна до творчих перетворень наявних умов та умов задачі.
* Уміє робити висновки.

КАТЕГОРІЇ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ:

* учні з ранньою розумовою реалізацією;

* учні з прискореним розумовим розвитком;

* учні з окремими ознаками нестандартних здібностей

СФЕРИ ОБДАРОВАНОСТІ:

* Інтелектуальна сфера.

* Сфера академічних досягнень.

* Творчість.

* Спілкування.

* Сфера художньої діяльності.

* Рухова сфера.

Кiлькiсть переглядiв: 327