Тема виховної роботи у Новобаварському районі у 2018/2019 навчальному році:

«Національно – патріотичне виховання як складова частина сталого розвитку особистості»

Метою виховання є становлення морально – духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.

Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання і критерієм ефективності виховного процесу.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №59 Харківської міської ради Харківської області працюватиме над виховною темою:

«Виховання здорової особистості шляхом формування національно-патріотичних та громадянських якостей».

Основні завдання виховної системи на 2018/2019 навчальний рік:

· формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

· виховання духовної культури особистості;

· виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

· утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

· виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

· формування творчої працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

· забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров'я;

· формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою,

· посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики у поведінці учнів;

· організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.

· забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та суспільних вимог;

· підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу;

· забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами ,дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль;

· посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом;

· розвиток учнівського самоврядування з закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого і молодіжного руху;

· розвиток руху юних Миротворців Новобаварського району міста Харкова ;

· розвиток Євроклубів Нобаварського району міста Харкова

· оптимізація змісту і форм виховного процесу;

· збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості;

· попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистістформування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;

· формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі;

· сприяння забезпеченню освітньо – культурних потреб дітей, створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення і підтримки талановитих та обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, вдосконалення виховної роботи та розбудови системи позашкільної освіти.

/Files/images/6cafb99173f4.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 431